Wystawa
"Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa"
Nagrody i wyróżnienia.

EDURA 2011

Pojazdy pożarnicze - samochody gaśnicze Nagrody Wyróżnienia
Pojazdy pożarnicze - samochody specjalne Nagroda  
Ochrony i uzbrojenie osobiste strażaka Nagroda Wyróżnienie
Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i wspomagający akcje Nagrody Wyróżnienia
Środki ochrony ludności i zabezpieczenia mienia Nagrody Wyróżnienia
 
EDURA 2009

Pojazdy pożarnicze - samochody gaśnicze Nagroda Wyróżnienie
Pojazdy pożarnicze - samochody specjalne Nagrody Wyróżnienie
Ochrony i uzbrojenie osobiste strażaka   Wyróżnienie
Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i wspomagający akcje Nagroda Wyróżnienia
Środki ochrony ludności i zabezpieczenia mienia Nagrody Wyróżnienia
 
EDURA 2008

Pojazdy pożarnicze - samochody gaśnicze Nagrody
Pojazdy pożarnicze - samochody specjalne Nagroda Wyróżnienia
Ochrony i uzbrojenie osobiste strażaka Wyróżnienia
Sprzęt ratowniczy i gaśniczy Nagrody Wyróżnienia
Środki łączności i wyposażenie techniczne stanowisk dyspozycyjnych Nagroda Wyróżnienie
Indywidualne i zbiorowe środki ochrony ludności Nagroda
Środki i urządzenia ochrony środowiska Nagroda
Sprzęt i techniczne urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych Wyróżnienie
Zabezpieczenie logistyczne Nagroda
EDURA 2006

Pojazdy pożarnicze - samochody gaśnicze Nagroda Wyróżnienia
Pojazdy pożarnicze - samochody specjalne Nagroda Wyróżnienie
Ochrony i uzbrojenie osobiste strażaka Nagroda Wyróżnienia
Sprzęt ratowniczy i gaśniczy Nagroda Wyróżnienia
Środki łączności i wyposażenie techniczne stanowisk dyspozycyjnych Nagroda Wyróżnienia
Indywidualne i zbiorowe środki ochrony ludności Nagroda Wyróżnienie
Zabezpieczenie logistyczne Wyróżnienie
EDURA 2004

Pojazdy pożarnicze - samochody gaśnicze Nagroda Wyróżnienia
Pojazdy pożarnicze - samochody specjalne Nagroda Wyróżnienie
Ochrony i uzbrojenie osobiste strażaka Nagroda Wyróżnienia
Środki gaśnicze Nagroda
Sprzęt ratowniczy i gaśniczy Nagroda Wyróżnienia
Środki łączności i wyposażenie techniczne stanowisk dyspozycyjnych Wyróżnienie
Indywidualne i zbiorowe środki ochrony ludności Nagroda
EDURA 2003

Pojazdy pożarnicze - samochody gaśnicze Nagroda Wyróżnienia
Pojazdy pożarnicze - samochody specjalne Nagroda Wyróżnienia
Ochrony i uzbrojenie osobiste strażaka Nagroda
Sprzęt i techniczne urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych Wyróżnienie
Sprzęt ratowniczy i gaśniczy Nagroda Wyróżnienia
Środki łączności i wyposażenie techniczne stanowisk dyspozycyjnych Nagroda Wyróżnienia
Indywidualne i zbiorowe środki ochrony ludności Nagroda
Zabezpieczenie logistyczne Nagroda
EDURA 2002

Pojazdy pożarnicze - samochody gaśnicze Nagrody Wyróżnienie
Pojazdy pożarnicze - samochody specjalne Nagroda Wyróżnienie
Ochrony i uzbrojenie osobiste strażaka Nagrody Wyróżnienia
Sprzęt i techniczne urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych Wyróżnienie
Sprzęt ratowniczy i gaśniczy Nagroda Wyróżnienie
Środki łączności i wyposażenie techniczne stanowisk dyspozycyjnych Nagrody
Zabezpieczenie logistyczne Wyróżnienie
EDURA 2001
Pojazdy pożarnicze Nagroda Wyróżnienia
Ochrony i uzbrojenie osobiste ratownika Wyróżnienia
Środki gaśnicze Nagroda
Sprzęt ratowniczy i gaśniczy Nagroda Wyróżnienia
Środki łączności i wyposażenie techniczne stanowisk dyspozycyjnych Nagroda Wyróżnienie
Indywidualne i zbiorowe środki ochrony ludności Nagroda Wyróżnienie
Środki i urządzenia ochrony środowiska Nagroda

Powrót