Wystawa
"Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa"
EDURA 2008 - Zwiedzający
Na podstawie przeprowadzonej rejestracji osób zwiedzających VI Międzynarodową Wystawę Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA-2008 przedstawiamy podsumowanie:

1. Odwiedzający wystawę - frekwencja w kolejnych dniach.
VI Wystawa EDURA-2008 była pierwszą, która została zaplanowana i przeprowadzona w inne dni tygodnia niż pozostałe edycje. Pierwszych pięć edycji odbywało się zawsze w dni robocze, w roku 2008 po raz pierwszy Wystawa odbywała się w sobotę. Poniżej procentowy udział zwidzających w kolejnych dniach Wystawy:
 • I dzień Wystawy (czwartek) - 35,57 %
 • II dzień Wystawy (piątek) - 34,50 %%
 • III dzień Wystawy (sobota) - 29,92 %

Wykres


2. Odwiedzający wystawę - grupy zawodowe
Zwiedzających podzieliliśmy na trzy grupy, w zależności od funkcji jaką pełnią w szeroko rozumianym systemie ratowniczym funkcjonującym w naszym kraju. W ostatniej grupie znaleźli się zarówno przedstawiciele zakładowych służb ratowniczych, jak również w znacznej części pracownicy administracji samorządowej. Procentowy udział poszczególnych grup:
 • Strażacy Państwowej Straży Pożarnej - 25,59 %
 • Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych - 44,25%
 • Zakładowe służby ratownicze, inni - 30,17%

Wykres
3. Odwiedzający wystawę z podziałem na województwa
Na podstawie zebranych danych przedstawiamy procentowy udział zwiedzających z poszczególnych województw. Wśród zwiedzających były też osoby z następujących państw: Belgia, Czechy, Estonia, Litwa, Niemcy i Słowacja.
 • dolnośląskie - 2,86%
 • kujawsko-Pomorskie - 1,41%
 • lubelskie - 3,86%
 • lubuskie - 0,07%
 • łódzkie - 7,30%
 • małopolskie - 12,47%
 • mazowieckie - 12,64%
 • opolskie - 2,38%
 • podkarpackie - 8,78%
 • podlaskie - 0,38%
 • pomorskie - 1,45%
 • śląskie - 14,29%
 • świętokrzyskie - 15,43%
 • warmińsko-Mazurskie - 0,79%
 • wielkopolskie - 4,99%
 • zachodniopomorskie - 1,14%
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • goście zagraniczni - 1,34%
 • brak informacji - 8,44%

Wykres


Powrót