Wystawa
"Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa"
EDURA 2006 - Zwiedzający
    Na podstawie przeprowadzonej ankiety oraz rejestracji osób odwiedzających Wystawę EDURA-2006 prezentujemy procentowe podsumowanie:

1. Odwiedzający wystawę - ogólnie
Zwiedzających podzieliliśmy na kilka podstawowych grup, których udział procentowy przedstawiał się następująco:
 • Strażacy Państwowej Straży Pożarnej - 27,75 %
 • Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych - 31,79%
 • Pracownicy firm i instytucji - 30,99%
 • Osoby prywatne - 9,66%
 • Goście zagraniczni - 1,81%

Wykres
2. Odwiedzający wystawę z podziałem na województwa
Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawiamy procentowy udział zwiedzających z poszczególnych województw.
 • Dolnośląskie - 7,45 %
 • Kujawsko-Pomorskie - 2,48 %
 • Lubelskie - 1,24 %
 • Lubuskie - 0,83 %
 • Łódzkie - 9,32 %
 • Małopolskie - 6,83 %
 • Mazowieckie - 17,18 %
 • Opolskie - 4,35 %
 • Podkarpackie - 1,66 %
 • Podlaskie - 2,07 %
 • Pomorskie - 2,28 %
 • Śląskie - 33,95 %
 • Świętokrzyskie - 1,04%
 • Warmińsko-Mazurskie - 1,45%
 • Wielkopolskie - 5,80 %
 • Zachodniopomorskie - 2,07 %

Wykres


Powrót