EDURA
RATOWNICTWO i TECHNIKA PRZECIWPOŻAROWA


EDURA to specjalistyczna wystawa podczas której prezentowane są urządzenia, sprzęt i technologie dla służb ratowniczych oraz ochrony przeciwpożarowej obiektów.
Wystawa została zorganizowana po raz pierwszy w czerwcu 2001 roku na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, z inicjatywy Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa W wystawie uczestniczyły 62 firmy krajowe i zagraniczne. W drugiej Wystawie EDURA 2002 w roku 2002 uczestniczyło 111 firm z kraju i z zagranicy. Trzecia edycja Wystawy - EDURA 2003 zgomadziła 126 wystawców, a kolejna czwarta, która odbyła się w 2004 roku - 131. Piąta edycja Wystawy EDURA odbyła się w 2006 r. i zgromadziła na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie 142 firmy. Od roku 2008 Wystawa jest organizowana w Kielcach na terenach wystawowych firmy Targi Kielce. W roku 2008 wzieło w niej udział 142 wystaców. Wystawa EDURA 2009 to 116 wystawców. W roku 2011 w naszej wystawie udział wzieły 152 firmy.

IX edycja międzynarodowej Wystawy EDURA-2013 odbędzie się
w dniach 12 - 14 czerwca 2013 r.
Miejscem Wystawy będą tereny wystawowe firmy Targi Kielce.

Celem wystaw EDURA jest prezentowanie przedstawicielom władz państwowych, samorządowych, gospodarczych oraz środowisku pożarniczemu najnowszych osiągnięć techniki stosowanej do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, ratownictwa i likwidacji skutków klęsk żywiołowych.
Podczas wystaw odbywają się równolegle konferencje, szkolenia i sympozja.
Organizowanie wystawy na terenie firmy TARGI KIELCE stwarza możliwość zaprezentowania sprzętu i środków w praktycznym działaniu na poligonie, który jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie terenów wystawowych - z zastosowaniem środków gaśniczych włącznie.
W ramach wystawy przeprowadzany jest konkurs na najlepsze wystawiane wyroby przeznaczone do stosowania w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w pięciu kategoriach:

  1. pojazdy pożarnicze - gaśnicze,
  2. pojazdy pożarnicze - specjalne,
  3. ochrona i uzbrojenie osobiste strażaka ,
  4. sprzęt gaśniczy, ratowniczy i wspomagający akcje,
  5. środki ochrony ludności i zabezpieczenia mienia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Targi Kielce.

Liczba wystawców w kolejnych edycjach Wystawy EDURAWykres

Informacja w j. polskim  Informacja w j. angielskim  Informacja w j. niemieckim
WYSTAWA EDURA 2013
 
Dla Wystawców
Zamówienie formularza zgłoszeniowego

Plan hali F
Plan hali G
Plan terenu zewnętrznego

Współorganizatorzy
Logo Targi Kielce

Współpraca
Porozumienie
z Komendantem Głównym PSP


Patronat
Wiceprezesa Rady Ministrów
Ministra Gospodarki


Patronat
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji


List
Prezesa Zarządu Głównego
Związku OSP RP


Podziękowanie
Prezesa ZG PCK


WYSTAWA EDURA
POPRZEDNIE EDYCJE
Uczestnicy
Nagrody i Wyróżnienia
Zwidzający w 2008 - statystyka
Zwidzający w 2006 - statystyka

Galerie
EDURA 2003
EDURA 2004 - Otwarcie
EDURA 2004 - Zwiedzający
EDURA 2004 - Stoiska
EDURA 2004 - Nagrody
EDURA 2006 - Otwarcie
EDURA 2006 - Stoiska
EDURA 2006 - Poligon
EDURA 2006 - Nagrody
EDURA 2008 - Otwarcie
EDURA 2008 - Stoiska
EDURA 2008 - Zwiedzający
EDURA 2008 - Poligon
EDURA 2008 - Nagrody
EDURA 2009 - Otwarcie
EDURA 2009 - Pokazy
EDURA 2009 - Stoiska
EDURA 2009 - Rozdanie nagród
EDURA 2011 - Otwarcie
EDURA 2011 - Pokazy
EDURA 2011 - Stoiska
EDURA 2011 - Rozdanie nagródPowrót