Strony www i adresy email do niektórych jednostek organizacyjnych

ochrony przeciwpożarowej

Lp

Nazwa jednostki

strona www

adres e-mail

 

Komenda Główna PSP

www.kgpsp.gov.pl

www.straz.gov.pl

kgpsp@kgpsp.gov.pl

1

Redakcja "Przeglądu Pożarniczego"

www.ppoz.pl

pp@ppoz.pl

2

KW PSP Białystok (podlaskie)

 

kwpspbialystok@straz.gov.pl

3

KW PSP Gdańsk (pomorskie)

 

kwpspgdansk@straz.gov.pl

4

KW PSP Gorzów Wlkp. (lubuskie)

 

kwpspgorzow@straz.gov.pl

5

KW PSP Katowice (śląskie)

 

kwpspkatowice@straz.gov.pl

6

KW PSP Kielce (świętokrzyskie)

 

kwpspkielce@straz.gov.pl

7

KW PSP Kraków (małopolskie)

www.straz.krakow.pl

kwpspkrakow@straz.gov.pl

8

KW PSP Lublin (lubelskie)

www.straz.lublin.pl

kwpsplublin@straz.gov.pl

9

KW PSP Łódź (łódzkie)

 

kwpsplodz@straz.gov.pl

10

KW PSP Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

 

kwpspolsztyn@straz.gov.pl

11

KW PSP Opole (opolskie)

www.po.opole.pl/~psp/index.htm

kwpspopole@straz.gov.pl

12

KW PSP Poznań (wielkopolskie)

www.psp.wlkp.pl

kwpsppoznan@straz.gov.pl

13

KW PSP Rzeszów (podkarpackie)

www.podkarpacie.straz.pl

kwpsprzeszow@straz.gov.pl

14

KW PSP Szczecin (zachodniopomorskie)

 

kwpspszczecin@straz.gov.pl

15

KW PSP Toruń (kujawsko-pomorskie)

 

kwpsptorun@straz.gov.pl

16

KW PSP Warszawa (mazowieckie)

www.mazowsze.straz.pl

kwpspwarszawa@straz.gov.pl

17

KW PSP Wrocław (dolnośląskie)

 

kwpspwroclaw@straz.gov.pl

18

SGSP Warszawa

www.sgsp.edu.pl

sgsp@straz.gov.pl

19

Centralna Szkoła PSP Częstochowa

www.cspsp.pl

cspspcz@cspsp.pl

20

Wydział Doskonalenia Pedagogicznego
CS PSP Częstochowa

www.cspsp.pl/wdp/

wdp@cspsp.pl

21

Szkoła Aspirantów PSP Kraków

www.sapsp.pl

sapspkrakow@straz.gov.pl

22

Szkoła Aspirantów PSP Poznań

 

sapsppoznan@straz.gov.pl

23

Szkoła Podoficerów PSP Bydgoszcz

www.sppsp.bydgoszcz.pl

sppspbydgoszcz@straz.gov.pl

24

Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Józefów

www.cnbop.pl

cnbop@straz.gov.pl

25

Centralne Muzeum Pożarnicze Mysłowice

 

cmp@straz.gov.pl

 

Powrót