Samochód


Wyjazd szkoleniowy
"Pokaz użycia wielofunkcyjnego pojazdu, który dzięki wyposażeniu w silniki odrzutowe, może realizować szeroki zakres zadań".

Zdjecie_ze_szkolenia

 

SAMOCHODY Z TURBINOWYM SYSTEMEM GAŚNICZYM

fragment z publikacji T. Węsierski, J.Kielin, A. Gontarz

    Dynamiczny w ostatnich latach rozwój techniki stawia do dyspozycji ratowników coraz to nowsze możliwości pozwalające skutecznie zapobiegać powstawaniu pożarów jak również ich rozprzestrzenianiu się, dzięki między innymi stosowaniu instalacji do ich szybkiego wykrywania, instalacji usuwania dymu i ciepła ze strefy objętej pożarem. Także nowoczesny sprzęt gaśniczy o większym niż dotychczas zasięgu działania prądów gaśniczych, daje nowe istotne możliwości w akcjach o utrudnionych warunkach dojścia do źródła pożaru oraz w przypadkach działania strumienia ciepła o zbyt dużym natężeniu. Jest to niezwykle ważne w przypadku pożarów w tunelach, pożarów rozległych instalacji przemysłowych, zbiorników cieczy palnych czy też pożarów rurociągów.

    Interesującym i zarazem skutecznym rozwiązaniem do zastosowania w przypadku zaistnienia takich zdarzeń jest użycie specjalistycznego samochodu wyposażonego w turbinę gaśniczą podającą wysokowydajne prądy mgłowe. Rezultatem tego rozwiązania jest powstanie prądu gaśniczego mgłowego o bardzo dużym zasięgu w stosunku do dotychczas stosowanych rozwiązań nawet w porównaniu do zasięgu prądów zwartych.

cała publikacja w pliku PDF (7,2 MB)

Zdjecie_ze_szkolenia
Zdjecie_ze_szkolenia
Zdjecie_ze_szkolenia

Program wyjazdu:
Dzień pierwszy - 29 XI 2010 r.

 • indywidualny dojazd do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Radzyń k. Sławy, ulica Słoneczna 51, województwo lubuskie - do godziny 17:00,
 • zakwaterowanie i przygotowanie do zajęć - do godz. 17:30,
 • warsztaty tematyczne - "Dekontaminacja masowa na sportowych imprezach masowych" - prowadzący M. Schroeder i J. Ranecki - do godz. 19:30,
 • kolacja, nocleg.

Dzień drugi - 30 XI 2010 r.

 • śniadanie - godz. 6:00,
 • wyjazd do miejscowości Riegel Niemcy - autobusem organizatorów,
 • po przyjeździe powitanie, kolacja, nocleg.

Dzień trzeci - 1 XII 2010 r.

 • śniadanie,
 • pokaz w terenie,
 • warsztaty tematyczne - "Ocena parametrów i możliwości wielofunkcyjnego pojazdu, który dzięki wyposażeniu w silniki odrzutowe, może realizować szeroki zakres zadań gaśniczo - ratowniczych" - przedstawiciele producenta, uczestnicy pokazu, zaproszeni goście,
 • wyjazd do Polski - do miejsca zbiórki w Radzynie,
 • nocleg.

Dzień czwarty - 2 XII 2010 r.

 • śniadanie,
 • indywidualne wyjazdy.
Zdjecie 1

POJAZD Z TURBINĄ GAŚNICZĄ "TURBO - LÖSCHER"
firmy    Logo Zikun    z Niemiec.

Pojazd z turbiną gaśniczą "Turbo - Löscher" jest wielofunkcyjnym samochodem strażackim, który dzięki wyposażeniu w silniki odrzutowe, może realizować szeroki zakres zadań:

 • Transport dużych ilości wody. Do strumienia gazów wylotowych silników odrzutowych wstrzykiwanych jest do 8.000 litrów wody gaśniczej na minutę.
 • Bardzo duży zasięg wyrzutu strumienia. Duży przepływ o wysokiej prędkości. Pojazd osiąga zasięg wyrzutu o długości ponad 150 metrów. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzanie akcji gaśniczych na duże odległości.
 • Silne rozpraszanie na mgłę. Generowana przez pojazd "Turbo-Löscher" mgła wodna może służyć również do dławienia chmur gazów trujących. Zdolność do wielkopowierzchniowego rozpraszania wody na aerozol umożliwia schładzanie instalacji przemysłowych i dzięki temu ich ochrony przed samozapłonem. Podczas przewietrzania tuneli turbiny uruchamiają stojący słup powietrza i generują ukierunkowany przepływ powietrza. Dym zostaje wypompowany, a gazy pożarowe zostają schłodzone, dzięki czemu możliwe jest bezpieczne dotarcie do miejsca akcji ratunkowej.
 • Sterowanie silników odrzutowych odbywa się za pomocą joysticka. Dzięki temu możliwa jest łatwa obsługa pojazdu w trakcie akcji gaśniczej. Użytkownikowi udostępniony jest podgląd kierunku strumienia wody gaśniczej poprzez kamerę.
 • Do wody gaśniczej mogą zostać dodane inne związki - np. zwilżacze, pianotwórcze, dezynfekcyjne.

Samochód wymaga sprawdzenia w zakresie wykorzystania go do dekontaminacji masowej na stadionach - jest to pomysł gen. M. Schroedera, który w uzgodnieniu z producentem ma być poddany ocenie w grudniu 2010 r.

Zdjecie 2

Powrót