Czas służby


System Ewidencji Czasu Służby.

    Uprzejmie informuję, że Fundacja EDURA posiada licencję na sprzedaż programu komputerowego - System Ewidencji Czasu Służby (SECS) w Państwowej Straży Pożarnej dostosowany do aktualnie panujących przepisów.

SYSTEM EWIDENCJI CZASU SŁUŻBY (SECS)

    SECS to kompleksowy, wielozadaniowy program, służący do ustalania, analizowania oraz ewidencji czasu pracy strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
    Generuje on automatycznie harmonogramy półroczne uwzględniając stany minimalne i ustawowe normy godzinowe.
    Pomaga w ustalaniu grafików miesięcznych oraz pozwala na ich nieustanną aktualizacje, (pracę dzień po dniu), dzięki:

  • możliwości ustawiania stanów minimalnych poszczególnych specjalizacji;
  • raportom zliczającym na bieżąco przepracowane godziny;
  • przypominaniu lub narzucaniu ustawowych norm godzinowych;
  • elastyczności: możliwości zwolnienia, przyjęcia (wraz z generacją harmonogramu) lub przenoszenia ze zmiany na zmianę strażaków, w dowolnych chwilach trwania okresu rozliczeniowego;
  • przejrzystości oraz dwóm możliwym sposobom dodawania godzin normatywnych: po dniach oraz po osobach.

    Program zachowuje ciągłość na przełomie okresów rozliczeniowych, zapamiętuje nierozliczone nadgodziny itp.
    Aplikacja pozwala na natychmiastowy wydruk harmonogramów półrocznych, grafików miesięcznych, a także raportów personalnych.
    Ponadto zawiera dwupoziomowy system dostępu, gwarantujący kontrolę i bezpieczeństwo wprowadzanych zmian.
    Program będzie nieustannie aktualizowany i poszerzany o nowe podzespoły, zapewniając coraz większą funkcjonalność.
    Program posiada pozytywną ocenę Komendy Głównej PSP (BK-II-078/32/12) z 12-06-12 r.

Licencja jest jednostanowiskowa dedykowana dla określonej jednostki ratowniczo-gaśniczej.

Koszt zakupu licencji to 1 200 zł. + podatek VAT.

Nabywca licencji otrzymuje 6 miesięczną gwarancję oraz bezpłatną możliwość, w tym czasie, konsultacji dotyczącej instalacji i funkcjonowania programu.

Po upływie terminu gwarancji możliwy będzie program wsparcia na podstawie odrębnej umowy.

Informacje o programie można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej kl_programming@wp.pl lub tel. 606 112 400

Dodatkowe informacje o zakupie licencji można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej edura1@edura.pl lub telefonicznie: 22 850 11 12 i 606 112 200.

Pismo

Powrót