Informacje organizacyjne
 
Informacje o Fundacji
Statut Fundacji
Rada Fundacji
Członkowstwo w VFDB
Sprawozdanie z działalności za rok 2002
Sprawozdanie z działalności za rok 2003
Sprawozdanie z działalności za rok 2004
Sprawozdanie z działalności za rok 2005
Sprawozdanie z działalności za rok 2006
Sprawozdanie z działalności za rok 2007
Sprawozdanie z działalności za rok 2008
Dioda Sprawozdanie z działalności za rok 2009
Dioda Sprawozdanie z działalności za rok 2010
Dioda Sprawozdanie z działalności za rok 2011
Decyzja Ministra Sprawiedliwości
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
Logo Fundacji - znakiem towarowym
Zarząd Fundacji i Przedstawicielstwa Terenowe
Kontakt z nami

 

Powrót