ICE

POZWÓL SOBIE POMÓC

Posłucha audycji.
Prawa autorskie spotu zastrzeżone. Radio Rekord f.m.

    Z inicjatywy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, przy współudziale Komendy Miejskiej Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz przy wsparciu Prezydenta Miasta Radomia, podjęto na terenie miasta Radomia akcję mającą na celu propagowania idei ICE (In Case of Emergency - w tł. w nagłym wypadku). Akcję wspiera Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa "EDURA" - Organizacja Pożytku Publicznego.

    Celem akcji ICE jest zachęcenie wszystkich użytkowników telefonów komórkowych do umieszczenia w swoich aparatach telefonicznych, pod hasłem ICE, numeru telefonu bliskiej osoby, do której mogłyby zadzwonić służby ratownicze w razie zaistnienia nagłego wypadku z naszym udziałem.

    Bardzo często zdarza się tak, że po zaistniałym wypadku lub innym niebezpiecznym zdarzeniu osoby poszkodowane nie są w stanie same skontaktować się z najbliższą rodziną, bo są np. nieprzytomne, a szybki i niezwłoczny kontakt z kimś bliskim jest niezbędny. W takich sytuacjach mogliby to w naszym imieniu wykonać ratownicy będący na miejscu zdarzenia. Wprowadzenie pod hasłem ICE numeru telefonu do bliskiej osoby wskazywałoby bardzo precyzyjnie z kim powinny skontaktowć się służby ratownicze. Może to być również sytuacja, w której zajdzie potrzeba zabezpieczenia i tymczasowego zaopiekowania się naszym domem lub mieszkaniem, w którym np. zaistniał pożar, podczas którego zostaliśmy poszkodowani i przewiezieni do szpitala.

    Światowe statystyki wykazują, że niejednokrotnie informacje o najbliższej rodzie, znajomych i bliskich pozyskane przez służby ratownicze dzięki hasłu ICE miały istotne znaczenie dla dalszych losów osób poszkodowanych. Również z psychologicznego punktu widzenia wprowadzenie pod hasłem ICE numeru telefonu do bliskiej, zaufanej osoby daje nadzieję, a często pewność, że w razie nieszczęścia ktoś nam przyjazny będzie poinformowany o tym przez służby ratownicze i pospieszy nam z niezbędna pomocą.

    Warto wiedzieć, żę akcja ICE narodziła się w strukturach służb ratowniczych we Włoszech. W krótkim czasie została bardzo pozytywnie przyjęta w ojczyźnie narodzenia i szybko rozpowszechniła się także w innych krajach europejskich.

    Idea ICE, po raz pierwszy w kraju, będzie szeroko promowana w Radomiu. Organizowana przez nas akcja propagandowo - edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do mieszkńców Radomia i okolic.

Mottem przewodnim naszej akcji jest hasło "POZWÓL SOBIE POMÓC". Nie będzie ona promować osób, podmiotów, operatorów sieci telefonicznych itp. Będzie propagować jedynie samą ideę ICE. Jeśli akcja zostanie pozytywnie przyjęta w naszym regionie, podejmiemy ją na większym obszarze. Będziemy czynić wysiłki, aby z tą szlachetną i bardzo pożyteczną inicjatywą dotrzeć do jak największej liczby osób. Powodzenie akcji ICE leży w naszym wspólnym interesie, służy dobru i bezpieczeństwu nas wszystkich.


JAK TO ZROBIĆ:

  • W funkcji "Kontakty" naszego telefonu, w polu "Nazwa" lub "Opis" dopisujemy przed nazwą osoby którą chcemy, aby jako pierwszą poinformowały służby ratownicze o zaistniałym zdarzeniu skrót ICE:

    ICE siostra
    599348713


Skrót ICE jest znany przez ratowników prawie na całym świecie. Popularyzujemy go nie tylko na Mazowszu, ale w całym kraju.


Powrót