1%
Twojego podatku dla strażaków

Program PITY 2012

    Działalności straży pożarnej przyświeca najszczytniejsza z idei: służenie ludziom i niesienie pomocy poszkodowanym. Współcześni polscy strażacy godnie kontynuują piękne tradycje, tworzą także nowoczesne oblicze polskiego pożarnictwa, stając przed coraz szerszym zakresem zadań ratowniczych. Społeczeństwo docenia ich zaangażowanie i profesjonalizm w gaszeniu pożarów, usuwaniu skutków katastrof, powodzi i innych klęsk żywiołowych oraz pomoc niesioną ofiarom wypadków drogowych. W badaniach opinii publicznej działalność polskich strażaków zyskuje najwyższe uznanie.

    Wielu spośród nich to ludzie pełniący tę służbę społecznie, ochotnicy. Są zawsze najbliżej miejsca tragicznego zdarzenia i odpowiednio przygotowani, mogą udzielić skutecznej pomocy, zanim przybędą profesjonalni ratownicy. Strażacy niosący pomoc w sytuacjach zagrożenia muszą mieć do dyspozycji sprzęt umożliwiający im podjęcie skutecznych działań ratowniczych, a także odzież i środki ochrony osobistej, dające im podczas akcji poczucie własnego bezpieczeństwa.

    O zaspokojenie tych potrzeb troszczy się między innymi Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa. Powołana została w 2000 r., a od maja 2004 r. funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000056217). Udzielamy jednostkom straży pożarnej finansowego i organizacyjnego wsparcia przy zakupach samochodów pożarniczych, sprzętu gaśniczego i ratowniczego. Środki na te cele, a także na szkolenie strażaków-ratowników pozyskujemy z działalności gospodarczej i darowizn. Potrzeby są jednak ogromne. Dlatego Zarząd Fundacji zwraca się do Państwa o wsparcie jej działalności.

    W obecnym stanie prawnym każdy obywatel uzyskujący przychody może wesprzeć organizację pożytku publicznego, przekazując na jej rzecz 1% swojego podatku obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby przekazać 1% swojego podatku na rzecz strażaków, wystarczy pobrać program przygotowany do wypełniania formularzy PIT dostępny do pobrania bezpłatnie, przez zamieszczony poniżej odnośnik:

Program PITY 2012

Program pomaga prawidłowo wypełnianić druki PIT, jednocześnie automatycznie umieszcza w rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP" nr KRS naszej Fundacji: 0000056217.

    Apelujemy więc do wszystkich strażaków, działaczy, sympatyków pożarnictwa, ich rodzin i znajomych o udzielenie strażom pożarnym wsparcia poprzez wpłacenie 1% podatku na rzecz Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa. Środki te będą w całości przekazywane jednostkom straży pożarnej, z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczy i środki ochrony osobistej strażaków.

    Uwaga: Przekazanie 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego nie jest ani darowizną, ani ulgą w podatku. Nie umożliwia odliczenia tej kwoty od dochodu.

    Liczymy na Państwa pomoc!


Powrót